КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СЕКСУАЛЬНОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

З квітня 2022 р. засобами масової інформації та в соціальних мережах поширюються публікації та статті про випадки вбивств, катувань і зґвалтувань російськими солдатами українського цивільного населення (зокрема в Бучі, Ірпені, Гостомелі тощо). Деякі публікації базуються на інтерв'ю психологів і психотерапевтів з людьми, які зазнали насильства

Військові злочини проти сексуальної недоторканності особистості (зґвалтування) нині визнані засобом психологічного терору населення. Зґвалтування на війні часто вчиняються з метою знищення цільової групи - як через завдання безпосередньої шкоди окремим особам, так і через руйнівний вплив на ширшу аудиторію за допомогою засобів масової комунікації. Тому, висвітлюючи російські воєнні злочини в Україні, національні медіа, публічні особи, фахівці професій, що допомагають, мають бути добре обізнані з інформацією, яка могла б заподіяти моральну шкоду аудиторії. Що вони щонайменше є несвідомою участю в інформаційно-психологічній війні, розв'язаній проти українського народу

Проаналізувавши приклади висвітлення засобами масової інформації воєнних злочинів проти цивільного населення на основі інтерв'ю вітчизняних і зарубіжних психологів, психотерапевтів з людьми, що зазнали насильства, та спираючись на керівні акти щодо такого висвітлення, що були ухвалені на національному й міжнародному рівнях, а також інші рекомендації та стандарти, Етична комісія пропонує членам НПА у висвітленні й публічному обговоренні чутливих тем дотримуватися таких принципів:

1. ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТНОСТІ ІНТЕРЕСІВ ТРАВМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПОРІВНЯНО З КОЛЕКТИВНИМИ (СУСПІЛЬНИМИ) ІНТЕРЕСАМИ

Потреби людини, яка зазнала насильства, у безпеці, збереженні конфіденційності, автономії, допомозі є абсолютним пріоритетом порівняно з потребами суспільства в оприлюдненні суспільно значущої інформації. Тільки постраждалій особі належить остаточне право вирішувати, чи буде оприлюднена її історія. Почуття і травматичний досвід людини не можна використовувати для досягнення певних політичних, соціальних чи будь-яких інших цілей

2. ПРИНЦИП ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ ТА ЇЇ ЗВОРОТНОСТІ

Каждый специалист, вовлеченный в сопровождение лица, подвергшегося насилию, обязуется заручиться информированным согласием этого лица на обнародование его истории, детально обсудив и согласовав цели, объем, меру детализации и контекст такого обнародования. Специалист несет ответственность за оценку того, является ли информированное согласие вполне сознательным решением, а не импульсивным поступком или другим следствием травматизации. Специалист осознает и безусловно признает право лица, подвергшегося насилию, отозвать свое согласие на любом этапе обнародования

3. ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОГО ВТРУЧАННЯ

Кожен фахівець, залучений до психологічного супроводу особи, яка зазнала насильства, або розповсюдження її історії на громадському рівні, визнає свою відповідальність за публічне надання доказів своєї належної кваліфікації/спеціалізації в роботі з чутливими темами насильства

4. ПРИНЦИП КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА АНОНІМНОСТІ

Інформаційні матеріали щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності, жорстокого поводження повинні безумовно захищати право постраждалих на конфіденційність, анонімність, недоторканність приватного життя. Фахівець несе відповідальність за надання для подальшого розповсюдження відомостей, фотографій, малюнків тощо, що належать жертві, які можуть бути використані для небажаного розкриття її особи, навіть за наявності поінформованої згоди

5. ПРИНЦИП ПОТРІБНОЇ ТА ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

За можливості слід уникати оприлюднення історій людей, які зазнали насильства, навіть за наявності інформованої згоди. Рекомендується посилатися на вже оприлюднені (в тому числі офіційними особами) приклади, обговорювати не стільки долю конкретних осіб, скільки узагальнене явище. Інформуючи громадськість про обставини скоєного злочину проти сексуальної недоторканності особи, фахівець зобов'язується уникати надмірної деталізації та емоційного забарвлення повідомлень з метою запобігання вторинній травматизації в жертви та її близьких, травмі свідка або надмірному/патологічному емоційному залученню в аудиторію. Розкриття зайвих деталей також є небезпечним з точки зору захисту конфіденційності та анонімності особи або осіб, чия історія поширюється, що є абсолютно неприйнятним наслідком такого поширення

6. ПРИНЦИП НЕУПЕРЕДЖЕНОГО ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ВИСВІТЛЕННЯ

Жодна особа, яка зазнала насильства, не заслуговує на те, що з нею сталося, не несе відповідальності за свої страждання, не має імпліцитних умов, які залежать від її статі, віку, походження і які роблять її переживання більш або менш болісними порівняно з іншими. Кожна людина переживає те, що з нею сталося, у свій спосіб і заслуговує на безумовну повагу до себе та своїх переживань. Інформуючи суспільство про випадки жорстокого поводження російських військових із мирним населенням, зокрема злочинів проти сексуальної недоторканності особистості, необхідно дотримуватися гендерно-чутливого підходу. Зокрема, уникати оціночних суджень або коментарів щодо різного ступеня травмуючого впливу насильства, зокрема сексуалізованого (щодо осіб різної статі). Досвід зіткнення з насильством може бути руйнівним як для жінок, так і для чоловіків

7. ПРИНЦИП ПУБЛІЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Поширюючи інформацію, що зачіпає чутливі або травмогенні теми, важливо пам'ятати, що сексуальне насильство є різновидом зброї, що застосовується проти всього суспільства. Слід фокусуватися на просвітництві аудиторії, поясненні причин і наслідків тих чи інших подій, наданні узагальнених рекомендацій. Етична комісія закликає членів НПА та інших фахівців, задіяних у висвітленні російських воєнних злочинів проти громадян України, чітко усвідомлювати мету такого висвітлення, уникати надмірної травматизації суспільства, а всіма доступними засобами сприяти зміцненню його солідарності, стійкості та спроможності чинити ефективний опір ворогу

© Національна психологічна асоціація України

Психолог Анна Чехман🦊
📲 Запис на консультацію/супервізію/інтервізію: +38 (066) 432-07-73 (Viber/WhatsApp/Telegram)

Травма насильства та ПТСР Супервізія та корисні матеріали для психологів